logo3


ดร.ประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล กล่าวต้อนรับ  ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมบรรยาย  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปขยายผลให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไปยังนักเรียนผ่านกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ ตามกระบวนการกิจกรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งขยายผลต่อสมาชิกในครอบครัวและที่ชุมชน กระตุ้นให้ประชาชนทุกกระดับเข้ามามีส่วนร่วมและไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

November 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ข่าวล่าสุด

ข่าวในหมวดหมู่